Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği çağımızda, çoğu ülkeler sanayileşmeyi, insan mutluluğunun ve toplumsal refahın bir aracı olarak kabul edip uygulamaktadırlar. Unutulmamalıdır ki, sanayileşmenin bireye ve topluma sağladığı yararların yanı sıra bazı tehlikeleri de beraberinde getirmektedir.

Çağdaş anlayışla bu tehlikeler ancak iş güvenliğine verilen önemle giderilebilir. İşte bu amacı benimseyen şirketimiz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında üretilen ürünlerin, ticaretini ve ithalatını yapmaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur. Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konmuştur. Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve soruna daha değişik açılardan yaklaşılması gerekliliği baş göstermiştir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” kavramı doğmuştur...